ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดให้บริการ “หอสมุดคุรุสภา” (KHURUSAPHA e-Library) แล้ว
เปิดให้บริการ “หอสมุดคุรุสภา” (KHURUSAPHA e-Library) แล้ว

เปิดให้บริการ “หอสมุดคุรุสภา” (KHURUSAPHA e-Library) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ชั้น 2 หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/04/3615/